Знаете ли, че...

Архивите говорят

  • През 1939г. към Здравната служба съществува Комитет по обществена и домашна хигиена в селата. В състава на комисията за с. Иваняне са определени:

1. Д-р А. Пиперкова - участков лекар;

2. Димитър В. Колев - Директор;

3. Стоян Попов - общински съветник.

  • В Протоко № 1 от 31.03.1945г. е записано:

- насипване на път между селата Иваняне и Суходол и изграждане на мост на сухото дере по същия път;

- поправка на пътя махалата - с. Иваняне (от Славе Вичков до чешмата);

- поправка на чешмата.

  • Изправяне на пътя между с. Иваняне през местността "Смърдана" до Банкянска река (15.02. 1946г.)
  • Изкоп за улица, водеща от кооперативния магазин до бетоновия мост и от там до Рилка Асенова (Протокол № 12 от 1946г.)
  • По нареждане на главния директор на статистиката жителите на селото са информирани, че от 20.07. 1945г. до 15.08.1945г. ще се извърши преброяване на жителите и трайните насаждения - лозя, овощни, черничеви и розови насаждения, както и посевите. За тези които откажат, дадат неверни и неточни данни се предвижда глоба и затвор. (Заповед № 80 от 06. 08. 1945г.)

 

Протокол № 2 от 02.04.1942г. 

В посочения протокол са записани едни от най-важните решения за развитието на селото през годините:

- Елетрификацията на селата - Иваняне, Мало Бучино и Вердикал от мина "Перник" - 300 000 хил. лв.; 

- За главна улица се определя улицата водеща откъм Филиповци за към Мало Бучино, по която външната строителна линия може да съвпада с уличната  регулационна линия.  Във всички останали улици, строежа да се извършва на 3-5 метра навътре.

През 1937г. населението на Община Иваняне е следното:

- село Иваняне - 736 жители, като от тях право да гласуват имат 176 мъже и 156 жени;

- село Филиповци - 1185 жители;

- село Вердикал - 865 жители;

- село Мало Бучино - 310 жители;

- село Градоман - 250 жители ;

- село Клисура - 718 жители.

[Протокол № 2 от 04.02.1937г.]

Търсене

Twitter

Facebook

Потърсете ни

 Сайтът е създаден от beBoss | Уеб платформа от Joomla | Хостинг от SuperHosting | Администрация