През 1937г. населението на Община Иваняне е следното:

- село Иваняне - 736 жители, като от тях право да гласуват имат 176 мъже и 156 жени;

- село Филиповци - 1185 жители;

- село Вердикал - 865 жители;

- село Мало Бучино - 310 жители;

- село Градоман - 250 жители ;

- село Клисура - 718 жители.

[Протокол № 2 от 04.02.1937г.]

Търсене

Twitter

Facebook

Потърсете ни

 Сайтът е създаден от beBoss | Уеб платформа от Joomla | Хостинг от SuperHosting | Администрация