През 1951г. е правено проучване на Радио София за поминъка на населението, занаятите, околната местност, предмети, стопанство, развалини, народни песни, приказки и описания на обичаи и др. Целта е да бъде обрисувана 'физеономията" на този край.

Много полезно би било ако знаехме резултатите от анкетата. Щяхме да научим повече за селото, за неговия живот и поминък, много забравени сега неща.

 

 

 

Въпросник на Радио София

 

Име, село, околия

 

1. Какъв е главния поминък на населението в този край? Датите на някои по-интересни събития свидетелстващи за поминъка. С кое произведение е прочуто селщето? Има ли занаяти, индустрия и какви? Ходят ли селяните по печалби и къде? В Америка, Австрия и пр. изнасляли са земеделски произведения за продан? Кой е икономически център  (пазар) на селището?

 

2. Дайте ни сведения за околната местност. Какво може да представлява интерес за туристите? Ако имате възможност изпратете ни някакво описание.

 

3. Какви минерални богатства има в оклностите на вашето селище? Има ли някакъкви руди, каменни въглища, златни пясъци, мраморни, каменни кариери и изобщо изобщо използва ли населението нещо за себе си от тези минерални богатства и кариери (както работници и експлоатация).

 

4. Има ли по-забележителни стопански инициативи и какви са? - образувани стопанства, опитни полета, земеделски училища, частни стопанства, разсадници, фабрики.

 и др.

 

Търсене

Twitter

Facebook

Потърсете ни

 Сайтът е създаден от beBoss | Уеб платформа от Joomla | Хостинг от SuperHosting | Администрация