Протокол № 2 от 02.04.1942г. 

В посочения протокол са записани едни от най-важните решения за развитието на селото през годините:

- Елетрификацията на селата - Иваняне, Мало Бучино и Вердикал от мина "Перник" - 300 000 хил. лв.; 

- За главна улица се определя улицата водеща откъм Филиповци за към Мало Бучино, по която външната строителна линия може да съвпада с уличната  регулационна линия.  Във всички останали улици, строежа да се извършва на 3-5 метра навътре.

- Направа на нов водопровод;

- Откриване на нови улици в селото;

- Поправка на чешмите и кладенците;

- Корекция на реката минаваща през селото;

- Корекция на Банкянската река;

- Превоз на материали за направа на паметник на загиналите във войните;

- Построяване на общински дом за общинските работнищи, консервна работилнища и плодохранилище;

- Включване на пътя Иваняне - Банкя в мрежата на държавните пътища;

- Поправка с изкоп и насип на селския площад;

- Изкоп и насип с чакъл на пътя през Валога, както и сухото дере;

- Трасиране и почистване на околовръстната улица покрай Черквата и Читалището. Подравняване и ограждане на училищния и черковния двор;

- За направата на инженерно-щурмови полигон за нуждите на имперската инженерна школа се отдава общинска мера - 150 дка "Средо река", граничеща с в.з. Попово дере, Суходолско землище, имоти на Божурище, Държавни имоти, Сладки дол, дере.

Търсене

Twitter

Facebook

Потърсете ни

 Сайтът е създаден от beBoss | Уеб платформа от Joomla | Хостинг от SuperHosting | Администрация