Знаете ли, че...

В бившето ТКЗС е съществувал комплекс за млади разплодни животни, които са продадени и унищожени.

С протокол № 1 от 06.01.1949г. е учредено ТКЗС Иваняне. Същото е зарегистрирано в Софийски околийски народен съвет, но не е именовано. 

Училищната сграда е започната през 1932г. На 21 септември 1938 г. се открива непълна прогимназия. Училище "Отец Паисий" се премества в новата сграда. По ходатайството на общинската управа, Министерството на Народното просвещение отпуска безвъзмездно еднократна помощ от 130 000 лв. за направа на фините работи в училището. През ноември същата година е положена външната мазилка на сградата и са набавени чинове и др. пособия. С решение на селското общинско управление от 06.12-1938г., учителят Дончев да се премести да живее в старото училище, поради липса на удобни и хигиенични условия в селото.

 • На 20.01.1938г. Въздържателното дружество и някои общински чиновници изнасят пиесата "Въздържател", приходите от която са предоставени на ученическата трапезария.
 • На 21.09.1938г. е открита непълна прогимназия, а общината се сдобива с превозно средство.

 • На територията на с. Иваняне през 1941г. е съществувал комитет за обществено подпомагане, който отпуска помощи за отделните трапезарии, в които се хранят учениците.

 • Кметството се помещава в сградата на бившето училище "Отец Паисий" , където е съществувала и  детска градина.
 • Читалище "Нов живот" е закрито. Дейността му е включвала театрална трупа, състав за народни танци, кино, библиотека.
 • В къщата на Гълъб Дойчинов дълги години се помещава медицински пункт с фелдшер, а в двора хлебарница и дърводелна.
 • На мястото на кожарската фабрика, днес е постороена фирма "Кенди".
 • Бившата фабрика "Братя Разпопови"/"Млада гвардия"/"Ина" за платове, днес е полуразрушена.
 • В землището на с. Иваняне е построен Национален хиподрум "Банкя".
 • На извора за минерална вода се бутилира минерална вода "Банкя".
 • В закрита днес кариера в местността "Делниците" е добивана огнеупорна глина, използвана в Завода за чугунени отливки гр. Ихтиман.
 • През 90г. на ХХ век г-жа Масако Оя искаше да построи първото голф игрище в страната на територията на Иваняне.

За голямо съжаление, днес част от посочените имоти попадат на територията на кв. Изгрев (махала Иваняне) и гр. Банкя.

Не трябва само да се съжалява затова какво е било, времето не може да се върне назад, а да видим какво можем да направим, какво ще оставим ние на идните поколения.

Да си подадем ръце и да се опитаме да възстановим славата на селото, като започнем от читалището, за да могат нашите деца да се докоснат до народните занаяти, да почувстват магията на песните и танците, до богатството на книгите.

Ще бъде трудно, но не невъзможно.

Заедно можем да го постигнем.

 

Търсене

Twitter

Facebook

Потърсете ни

 Сайтът е създаден от beBoss | Уеб платформа от Joomla | Хостинг от SuperHosting | Администрация