Архивите говорят

  • През 1939г. към Здравната служба съществува Комитет по обществена и домашна хигиена в селата. В състава на комисията за с. Иваняне са определени:

1. Д-р А. Пиперкова - участков лекар;

2. Димитър В. Колев - Директор;

3. Стоян Попов - общински съветник.

  • В Протоко № 1 от 31.03.1945г. е записано:

- насипване на път между селата Иваняне и Суходол и изграждане на мост на сухото дере по същия път;

- поправка на пътя махалата - с. Иваняне (от Славе Вичков до чешмата);

- поправка на чешмата.

  • Изправяне на пътя между с. Иваняне през местността "Смърдана" до Банкянска река (15.02. 1946г.)
  • Изкоп за улица, водеща от кооперативния магазин до бетоновия мост и от там до Рилка Асенова (Протокол № 12 от 1946г.)
  • По нареждане на главния директор на статистиката жителите на селото са информирани, че от 20.07. 1945г. до 15.08.1945г. ще се извърши преброяване на жителите и трайните насаждения - лозя, овощни, черничеви и розови насаждения, както и посевите. За тези които откажат, дадат неверни и неточни данни се предвижда глоба и затвор. (Заповед № 80 от 06. 08. 1945г.)

 

Търсене

Twitter

Facebook

Потърсете ни

 Сайтът е създаден от beBoss | Уеб платформа от Joomla | Хостинг от SuperHosting | Администрация