Знаете ли, че...

Футболният отбор на селото се е казвал "Изстребител". Участвал е в селските групи.  Не се знае къде се съхраняват купите и флагчетата, които бяха в библиотеката преди да се закрие Читалището, но е останала една покана.

alt

 

Много ще се радваме ако селото отново има  футболен отбор. Има много млади хора, които биха могли да участват, стига да има кой да им предложи и да имат желание да се занимават.  

През 1951г. е правено проучване на Радио София за поминъка на населението, занаятите, околната местност, предмети, стопанство, развалини, народни песни, приказки и описания на обичаи и др. Целта е да бъде обрисувана 'физеономията" на този край.

Много полезно би било ако знаехме резултатите от анкетата. Щяхме да научим повече за селото, за неговия живот и поминък, много забравени сега неща.

 

 

 В един пътепис от 1897г. "Из околностите на София", предоставен ни от Столична библиотека, неизвестен автор с инициали ХПК е написал следното за с. Иваняне: 

"На пръв поглед правят ви впечатление  хубавите къщи, покрити с керемиди и училището. Дворовете са заградени с по-високи каменни огради, някои измазвани с глина и покрити...

В селото се виждат и повече дръвчета по дворовете и градините. Земята тук по-свестно е обработена...Питомността на тия селяни бе очевидна. Те бяха обути с обуща, а не с опинци, както горно-банчани и суходолци, повечето от които и на големи празници се обуват с опинци. Иванянските момци водят и по-практични, ако и оригинални  разговори."

 

Търсене

Twitter

Facebook

Потърсете ни

 Сайтът е създаден от beBoss | Уеб платформа от Joomla | Хостинг от SuperHosting | Администрация