Сайтът е създаден през 2009г. от ентусиасти, които живеят и обичат селото, искат да оставят следа за следващите поколения.

През изминалите години за собствена сметка се постарахме:

  • Да поддържаме сайта.

  • Да предоставяме актуална и интересна информация за живота в селото.

  • Да популяризираме селото чрез социалните медии.

  • Да представяме информация за традициите и обичаите в селото.

  • Да споделяме информация за добрите практики в други населени места.

  • Да запознаем населението за действията, които трябва да се предприемат при бедствия и аварии.

  • Да предоставим информация за дните за събиране на отпадъците, за екологичното състояние.

  • Да осигурим информация контакти с най-важните институции.

Не винаги срещахме необходимата подкрепа. Благодарни сме на всички, които видяха смисъл и ползи от дейността ни.

Продължаваме напред да издирваме историята на селото и да я представяме такава каквато е, да публикуваме актуална информация за събития.

Надяваме се, предоставената на сайта информация да Ви бъде полезна.

 

От екипа на сайта.

Търсене

Twitter

Facebook

Потърсете ни

 Сайтът е създаден от beBoss | Уеб платформа от Joomla | Хостинг от SuperHosting | Администрация