Училищната сграда е започната през 1932г. На 21 септември 1938 г. се открива непълна прогимназия. Училище "Отец Паисий" се премества в новата сграда. По ходатайството на общинската управа, Министерството на Народното просвещение отпуска безвъзмездно еднократна помощ от 130 000 лв. за направа на фините работи в училището. През ноември същата година е положена външната мазилка на сградата и са набавени чинове и др. пособия. С решение на селското общинско управление от 06.12-1938г., учителят Дончев да се премести да живее в старото училище, поради липса на удобни и хигиенични условия в селото.

Известни са имената на някои от учителите през годините:

Димитър Колев - директор

Павлина Ножарова

Никола Стойчев - главен учител

Антон Дончев

Димчо Дебелянов - от Копрвщица

Първан Младенов - учител и директор

Добра Младенова

Ани Найденова - учител по френски език

Светла Сотирова

Елена Савакова - учител по математика

Ангелинка Начева Цоканова - от гр. Бяла Слатина

Люба Калчева/Азманова/ - от гр. Банкя

Гено Николов

Пантелейка Маркова

Павлина Ножарова

През лятото учениците се занимават в градината на опитното поле което се е намирало на ъгъла на сегашните улици "Св. Св. Кирил и Методий" и "Лютиброд".

 

 На опитното поле

На бригада в ТКЗС-то със Светла Сотирова

През 1972г. поради малкия брой деца, училището се закрива, а учениците се преместват да учат в кв. Филиповци. В освободените класни стаи на училището се поместват кметството, здравния пункт и пощата. За учениците е отделена една стая на втория етаж за занималня.  

От първи до трети клас учител в занималнята е г-н Марин Симеонов, а от четвърти до осми клас г-н Йордан Петков. След това в занималнята идва г-жа .
Занималнята е оборудвана със стари дъбови чинове, черна дъска, катедра и шкафчета. През свободното от учебни занимания време, г-н Симеонов учи децата да правят апликации, да рисуват, подготвят се програми за празниците, които изнасят в салона на сградата. Децата получават подаръци. В междучасието, децата играят в двора зад сградата на волейбол, футбол, народна топка.

При хубаво време се правят разходки до м. Шеовица за цветя или на стадиона играят футбол.

През 1981г. поради административни промени в местното самоуправление, учениците от селото се пренасочват да учат в гр. Банкя и занималнята се закрива.

 [назад]

Търсене

Twitter

Facebook

Потърсете ни

 Сайтът е създаден от beBoss | Уеб платформа от Joomla | Хостинг от SuperHosting | Администрация