С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Събрание на жителите на село Иваняне.

Тема: Дискусия за проблемите и възможностите в село Иваняне.

начало: 17:30 ч

край:      20:00 ч

Дата: 31.01.2020г. (петък)

Място: сградата на Кметството

 

от Кметството

Търсене

Twitter

Facebook

Потърсете ни

 Сайтът е създаден от beBoss | Уеб платформа от Joomla | Хостинг от SuperHosting | Администрация