Да възродим дейността на Читалището!

 

Уважаеми жители на село Иваняне,

Читалищните настоятелства са независими доброволни сдружения за подпомагане дейността на Читалищата, стопанското и материалното осигуряване на читалищата. Читалищните настоятелства могат да възникват като юридически лица след регистриране. Съставът на читалищните настоятелства включва общественици, научни и културни дейци, бизнесмени, съпричастни към читалищното дело, готови да съдействат за напредъка на Читалището.


Каним всички жители на с. Иваняне, общественици, научни и културни дейци, бизнесмени, съпричастни към читалищното дело, които желаят да участват в учредяването на Читалищното настоятелство към Читалище „Нов живот“ с. Иваняне да вземат участие в учредително събрание, което ще се проведе на 23.06.2018г. от 17:00 ч. на площад "Св. Св. Кирил и Методий" в с. Иваняне.

Събранието ще протече в следния дневен ред:

17.30 ч.-18.00 ч. – Регистрация на делегати/учредители.
18.00 ч.-18.15 ч. – Откриване на събранието.


Първа точка:

18.15 ч. – Стартиране на процедура по учредяване на сдружение в обществена полза Читалищно настоятелство към Читалище „Нов живот“ с. Иваняне.


Втора точка:

18.15 ч. - 18.30 ч. – Проверка /регистрация на кворум на учредителното събрание.


Трета точка:

18.30 ч. - 18.40 ч. – Избор на Председател и Секретар на Учредителното събрание.


Четвърта точка:

18.40 ч. - 18.50 ч. – Вземане на решение за учредяване на Читалищно настоятелство към Читалище „Нов живот“ с. Иваняне


Пета точка:

18.50 ч. - 19.10 ч. – Приемане на Устав на Читалищното настоятелство към Читалище „Нов живот“ с. Иваняне


Шеста точка:

19.20 ч. - 19.40ч. – Избор на Управителен съвет и Председател на Управителния съвет.


Седма точка:

19.40 ч. - 19.50 ч. – Избор на Контролен съвет и Председател на Контролната комисия.


Други:

20.00 ч. - 20.30 ч. – събиране на членски внос, дискусия и др.
20.30 ч. – Закриване на учредителното събрание.

 

 

Търсене

Twitter

Facebook

Потърсете ни

 Сайтът е създаден от beBoss | Уеб платформа от Joomla | Хостинг от SuperHosting | Администрация