В бившето ТКЗС е съществувал комплекс за млади разплодни животни, които са продадени и унищожени.

С протокол № 1 от 06.01.1949г. е учредено ТКЗС Иваняне. Същото е зарегистрирано в Софийски околийски народен съвет, но не е именовано. 

Закрива се като самостоятелна стопанска единица през 1958г. при уедряването на ТКЗС с. Банкя. До момента на уедряването документите са съхранявани в ТКЗС Иваняне и няма данни за унищожаване на архива. [TДА]

 

 

 

След ноември 1989г. земята в ТКЗС е върната на собствениците. Днес от елитния комплекс за млади разплодни животни не е останало нищо.

Сградите са разпродадени и в момента на територията му има фирми с различна предмет на дейност: за производство на мебели, столове, сателитни антени и други, както и частни домове.
 

 

 

Търсене

Twitter

Facebook

Потърсете ни

 Сайтът е създаден от beBoss | Уеб платформа от Joomla | Хостинг от SuperHosting | Администрация