curkva

Църквата "Св. Св. Кирил и Методий" е построена през 1914г. Мястото е подарено през  1903г. от Григор Братоев и Минчо Кръстев. Легендата разказва, че в близост до църквата е имало орлово гнездо. На Гергьовден се е правел курбан и след като попът заколи агнето, се носи месо на орела. Днес курбан се прави на храмовия празник на 11.05 - деня на Светите братя Кирил и Методий.

От 2000г. са възобновени богослуженията в храма, но редовен църковен живот започва от 2004г., когато е назначен свещеник. Първото тайнство, което се извършва след освещаването на храма е кръщение.

По инициатива на хората от селото, се даряват икони свързани с техния имен ден. От една страна се възстановяват откраднатите, а от друга се попълва празнината от унищожените стенописи.

 

curkva2

 

Владишкия трон и част от подарените икони  

Църквата е еднокорабна, кръстокуполна. Състои се от малък притвор (нартекс), олтар. Изградена е от тухли и хоросан. При ремонта на църквата са повредени първоначално изписаните стенописи. В момента стените са бели, покрити с подарените от енориашите икони. Събират се средства за повторно изписване на вътрешния интериор.

В източната част е светилището – олтара. Това е третата сакрална част на храма, заемаща мястото зад иконостаса

Тук стават претворяването на хляба и виното в кръвта и тялото Христови. В олтара влизат само мъже. В олтара върху св. Престол (от лат. „alta ara” – възвишен жертвеник) се поставят Напрестолно Евангелие, което съдържа само четирите евангелия от Новия Завет на Библията. Вдясно от него върху евхаристийна кърпа се поставя Напрестолен кръст, с който свещеникът благославя по време на службата.

В източния край на св. престол се поставя седмосвещник – символ на седемте дара на Св. Дух; зад него Разпятието на Спасителя; пред седмосвещника се поставя дарохранителница. В нея се съдържат дарове за болни, които не могат да отидат в храма на св. Причастие.

Св. Престол се покрива с бял ленен или памучен плат, наречен сарачница (риза) и горна покривка от по-дебел цветен плат – идинтия.

Олтарът е отделен от централния кораб с иконостас. Иконостасът е дървен, двуредов затворен е царски двери.

На него се разположени иконите както следва:

  • Отдясно на Царските двери (централната вратичка на олтара) на Иисус Христос и Св. Йоан Кръстител;

  • Отляво Св. Богородица и Св. Св. Кирил и Методий;

  • Дверите, които водят към дяконика (обслужващо помещение) не са украсени;

  • Олтарната врата – Царските двери, носят Благовещение и евангелистите Лука и Йоан;

  • На най-горния ред се изобразяват в по-малък размер дванадесетте апостоли.

  • Над царските двери е разположена иконата на „Тайната вечеря”, която символизира тайната Eвхаристия.

Иконостасът е реставриран с доброволни средства. Липсващите икони са заменени с нови, отново дарение от населението.

Освен иконостаса, икони съпровождат вярващия и в различни поклонения, на различни храмови празници, чрез които се почита паметта на светиите и се честват паметни събития на Православието. Обикновено се поставят в центъра на пространството пред иконостаса по време на празника, за да са удобни за поклонение от страна на вярващите.

Средната част на храма е мястото, където стоят богомолците. Преди ремонта на църквата, купола е бил изографисан с изображението на Иисус Христос и ангели около него.

[назад]

Търсене

Twitter

Facebook

Потърсете ни

 Сайтът е създаден от beBoss | Уеб платформа от Joomla | Хостинг от SuperHosting | Администрация