Религията е връзката на човека с Бога. Тя идва от нуждата от ред и законност, от нравствена  ценностна система, както и от вечния стремеж на човека да открие, да се доближи до своя творец, от порива за спасение и жаждата му за безсмъртие.

Християнската религия съдържа три компонента: вероучение (догматика), нравоучение (етика) и култ (богослужение).

В землището на с. Иваняне край столицата София, от раннохристиянски времена е кипял църковен живот.

През 1925г. при разкопки на църквата северно от с. Иваняне (шосето София-Банкя), Вера Иванова и екипът и откриват гробищна църква. При повторни разкопки през 1933г. разкриват цялата църква и част от некропола около нея, но поради недоволството на стопанина на нивата са принудени да работят на малък периметър. Основите на църквата са градени от големи камъни, а стените от тухли споени с хоросан. Много от камъните са били изнесени и вградени в новата църква в с. Иваняне. При разкопките освен гвоздеи, не са намерени други предмети.

Откритата малка църква много прилича на малката църква под св. София, но има една разлика, малкият предапсиден квадрат, затворен към запад със стена и отдясно отделен със засечка в стената от дъгата на същинската апсида. При двете църкви се наблюдава кръгла апсида, която е твърде голяма спрямо наоса, по дебелите му надлъжни стени и тънката западна стена.

Размерите на тухлата (25х25х4) и дебелината на хоросанените легла, карат археолозите да отнесат изграждането на църквата към ранно-византийската епоха.

 

 План на гробищната църква

Около църквата са намерени много погребения, като много често скелетите са допрени до самите стени. При прокарването на ж.п. линията София-Банкя са били изровени много скелети. Явно некрополът е бил построен на 5.20 м от западната страна на църквата. На дълбочина 0.60-0.90 м те откриват много скелети, някои от които редени едни върху други само с 20 см пръст между тях. Открити са дребни накити и копчета. На един от скелетите са намерени множество усукани златни нишки, вероятно от було, една желязна игла и две големи сребърни копчета с позлата.

Намерените находки не са могли да послужат да се определи точно епохата, но пластът от който произхождат,  дават основание  на Вера Иванова да предположи, че има голяма вероятност да са от първата половина на второто хилядолетие.

През 1924г. селяните разкриват по-голямата част от църквата на селището, чиито мъртъвци са погребвани в некропола. През 1925г. при повторни разкопки и анализ на документи и датиран материал за вътрешната скулптурна украса (Гърция, Епир, Македония), църквата е датирана в V век.

 

 

План на селищната църква

 

В статията си Вера Иванова твърди, че църквата в Иваняне е най-важният етап в развитието на латинският кръст с източно рамо1.

 

Колонки от селищната църква

 

Църквата „Св. Георги” е част от манастирски комплекс от ІV в. сл. Хр. Открита е през 1930 г. от Бона Велинова от с. Григорево (открила 40 църкви и манастири). По разкази на хора от селото, до откриването на останките църквата е св. Георги, в  двора е правен събор и курбан на Петровден.

 Църквата „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Иваняне се намира на територията на Софийска епархия.

Съществува легенда, която разказва, че в селото е имало вампири и за да се освободи населението от тяхното присъствие, трябвало да се построи църква.

Нуждата от храм, където хората да се помолят, да запалят свещ, кара хората от с. Иваняне да направят всичко възможно за построяването му.

И в двете църкви се извършват седемте тайнства -  кръщение, миропомазване, изповед (покаяние), причастие (евхаристия), брак, свещенство, елеосвещение.

 

(Иванова. В., Двете старинни църкви при с. Иваняне, 1935г.1)


 

Търсене

Twitter

Facebook

Потърсете ни

 Сайтът е създаден от beBoss | Уеб платформа от Joomla | Хостинг от SuperHosting | Администрация