22 септември – Независимостта на България

 

alt

На 22 септември 1908г. в църквата „Св. 40 мъченици“ във Велико Търново, княз Фердинанд прочита Манифестът и обявева Независимостта на България. Това е акт, който слага край на зависимостта от Турция, утвърждава се Съединението на България. Празникът е ознаменуван с мощно „Ура“ от насъбралото се множество и мощни топовни салюти. Александър Малинов за втори път прочита Манифеста на хълма Царевец.  

Срещу парична компенсация се премахва даването на ежегоден данък на Турция и част от дълговете ѝ към Великите сили подписали Берлинския договор. 

За времето от Освобождението до обявяването на Независимостта България бележи значителен напредък. През 1885г. България обявява Съединението на Източна Румелия с Княжество България, успява да сключи самостоятелни договори и конвенции, да участва в международни прояви.

Промените, които настъпват в Турция с извършения на 11.07.1908г. младотурски преврат, влияят негативно на България. Предприемат се репресии спрямо националните малцинства. Княз Фердинанд и министър-председателя Александър Малинов преценяват, че събитията в Турция са благоприятни за провъзгласяване на Независимостта. Извоюването на Независимостта означава нарушение на Берлинския договор и сблъсък с Турция и Великите сили, които са гаранти на договора. Австиря се стреми да анексира Босна и Херзеговина, Гърция да писъедини остров Крит, Франция да насочи вниманието към Мароканската криза. Направени са сондажи в столиците на Великите сили, където Лондон, Париж, Берлин и Петербург се изказват резервирано, само Виена откликва положително на българското решение. 

Избухването на стачка по железопътната линия Белово-Свиленград, която е собственост на Турция, е благоприятен момент за държавата и правителството окупира линията. Министър - председателят Малинов решава, че е настъпил момента да се действа решително. Целта му е да се поставят Европа и Турция пред свършен факт.

С помоща на Русия, която предлага да опрости задълженията на Турция от Руско-турската война, Турция се отказва от своите искания и признава Независимостта на България, а след нея и Великите сили.

България се превръща в най-мощната балканска държава, в първокласна военна сила, с бърз икономически растеж и крупни културни постижения.

Търсене

Twitter

Facebook

Потърсете ни

 Сайтът е създаден от beBoss | Уеб платформа от Joomla | Хостинг от SuperHosting | Администрация