Административни услуги

Попълнените типови бланки и приложените към тях документи се подават в сградата на Кметството при секретаря, всеки делничен ден от 8.00ч. до 16,30ч.

 

1. Издаване на документ за родствени връзки.

необходими документи:

- заявление - типова бланка

- лична карта;

срок на изпълнение:                                                        такса:
Обикновена услуга:                7 дни                                5,00 лв.                                
Бърза услуга:                           3 дни                                7,50 лв.
Експресна услуга:                   2 дни                             10,00 лв.

 

2. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена.

необходими документи:

- заявление - типова бланка

- лична карта;

срок на изпълнение:                                                         такса:
Обикновена услуга:                7 дни                                 3,50 лв.                                
Бърза услуга:                           3 дни                                 5,25 лв.
Експресна услуга:                   2 дни                                7,50 лв.

 

3. Издаване удостоверение за наследници.

необходими документи:

- заявление - типова бланка

- лична карта;

срок на изпълнение:                                                        такса:

Обикновена услуга:                7 дни                                5,00 лв.                                
Бърза услуга:                           3 дни                                7,50 лв.
Експресна услуга:                   2 дни                             10,00 лв.

 

4. Издаване удостоверение за наследници (след 6 месеца).

необходими документи:

- лична карта;

срок на изпълнение:                                                       такса:

Обикновена услуга:                7 дни                                5,00 лв.                                
Бърза услуга:                           3 дни                                7,50 лв.
Експресна услуга:                   2 дни                             10,00 лв.

 

5. Заверка на удостоверение за постоянен адрес.

необходими документи:

- заявление - типова бланка

- лична карта;

- Актове за гражданско състояние

срок на изпълнение:                                                        такса:

Обикновена услуга:                7 дни                                2,50 лв.

 

6. Заверка на удостоверение за настоящ адрес.

необходими документи:

- Адресна карта по образец

- лична карта;

срок на изпълнение:                                                        такса:

Обикновена услуга:                7 дни                                2,50 лв.

 

7. Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес.

необходими документи:

- лична карта;

срок на изпълнение:                                                        такса:

Обикновена услуга:                7 дни                                0,00 лв.                                
Бърза услуга:                           3 дни                                0,00 лв.
Експресна услуга:                   2 дни                                0,00 лв.

 

Забележка: В случай на необходимост от предоставянето на допълнителни документи, срока за изготвяне се удължава.


 

Търсене

Twitter

Google+

 

Facebook

 Сайтът е създаден от beBoss | Уеб платформа от Joomla | Хостинг от SuperHosting | Администрация