За да е по-чисто населеното място, от Столична община са предприети мерки за разделно събиране на отпадъците.

Информация за това къде и как да изхвърляме разделно отпадъците е предоставена на www.waste.sofia.bg. Посочени са графиците за събиране на строителни и едрогабаритни отпадъци по райони.

Ако се спазват изискванията в приложението, градинката по ул. "Св. Св. Кирил и Методий" и по бреговете на реката, няма да приличат на сметище.

 

files/bankya_BIG.pdf

 

Търсене

Twitter

Facebook

Потърсете ни

 Сайтът е създаден от beBoss | Уеб платформа от Joomla | Хостинг от SuperHosting | Администрация